H

H harfi ile başlayan rüya tabirleri. Rüya yorumları sözlüğünde “H” harfi ile başlayan nesne, cisim ve olayların açıklamaları, yorumları ve anlamları.

Rüyada hakaret etmek, gören kişinin, uykusunda hakaret ettiğini gördüğü kişilere müjdeli haberler vereceğine, onlara hayrının dokunacağına, yardımının olacağına ve buna karşılık olarak o insanlardan bol bol hayır duaları alacağına işaret eder. Rüya sahibi çevresi ile birlik ve beraberlik içinde olacak sevdiklerine her zaman deyim yerindeyse omuz verecek şeklinde yorumlanmaktadır. Rüyada sevgiliye hakaret etmek, gören kişinin özel hayatında bazı sorunların yaşanacağına, sevdiği kişi ile uyumunun ve geçiminin bozulacağına, bunun da canının sıkılmasına, moralinin bozulmasına ve neşesinin kaçmasına neden olacağına işaret eder.

Rüyada hamur yoğurmak, rüya sahibinin çalışkan, güvenilir, hırslı ve dürüst olduğuna ve onun sahip olacağı helal dünya malına işaret eder. Bu rüyayı gören kişinin alın teri ile çalışarak kazandıklarını, Allah’ın kendisine gönül rahatlığı, sağlık ve huzur ile yemeyi nasip edeceği anlamına gelmektedir. Makbul yollardan, çalışmasının hakkını vererek ve işini layığı ile yaparak gelir ve mal edinmiş bir kimsenin varlığı ile tabir edilir. Bu rüya aynı zamanda konuk olarak yorumlanmaktadır.

Rüyada halı yıkadığını görmek, rüya sahibinin kazanacağı ganimete, malında artış olacağına ve zenginliğe yorumlanmaktadır. Rüyada halı yıkamak arınmaya, günahlardan temizlenmeye, kalp temizliğine, iyi bir insan olmaya, kişinin faydasız söz ve amellerden kurtulmasına, temizliğe, ruh güzelliğine işaret eder. Bu rüyayı gören kişi ümidini kestiği bir şeyden fayda sağlar. Beklenmedik hayır kapıları rüyayı gören kişiye açılır şeklinde yorumlanmaktadır.

Rüyada haham görmek, dirliği ve düzeni sağlamak anlamına gelmektedir. Özellikle yakın geçmişte karışıklık yaşayan veya aile içinde sıkıntılar meydana gelen kişilerin orta yolu bulup tüm aile üyelerinin birbiriyle yeniden bağ kurmasına neden olacağına, küslükleri gidereceğine yorumlanır. Bazı durumlarda arabuluculuk yapılacağını, mal paylaşımı yahut miras gibi bir nedenden dolayı yaşanan anlaşmazlıkları yok edecek yöntemler geliştirileceğine işaret eder. Rüyayı gören kişinin kendisinden büyük birinden alacağı onay sayesinde pek çok kişisel problemini çözeceğine, iş yerinde kendisine muhalif kimseleri ikna edeceğine de işaret eder. Haham görmek aynı zamanda çok uluslu bir şirkette çalışmak, yeni kültürleri görüp, tanımak anlamına gelmektedir. Bazı durumlarda kişinin uzun süre seferi olacağına, yurt dışı seyahatlerine çıkacağına veya görev için bir yere gideceğine de işaret eder.

Rüyada hamburger görmek, gören kişinin çok büyük yerlere geleceğine, makamını garantileyeceğine, zaferlerle ve başarılarla dolu bir çalışma hayatı olacağına, bunun da hayatının lüks, zenginlik, rahatlık ve konfor içinde sürmesine vesile olacağına işaret eder. Rüya sahibinin yaşamının kolaylık ve keyif içinde geçeceğine, ferah düzeyinin her geçen gün yükseleceğine, malının ve parasının da artacağına işaret etmektedir.

Rüyada hamam görmek, gören kişi için farklı insanlar ile tanışmak, değişik ve kalabalık ortamlara girmek, alışılmış olan ve her gün yaşanmakta olan hayatın dışına çıkarak, keyif almak olarak değerlendirilmektedir. Hamam bir de rüya sahibinin zorunlu olarak yapacağı mekan değişikliğine yorumlanır. Rüyasında hamam gören kişi için kendisine daha fazla hayır getirecek olan bir iş nedeni ile diğer bir işten vazgeçmek durumunda kalacağı anlamına gelir. Bir yandan da deva bulmaya, rüya sahibinin omuzlarındaki yükün hafiflemesine ve içinin rahat olmasına tabir edilir. Rüya sahibi hastaysa eğer bir daha nüksetmemek üzere hastalığından kurtulacak şeklinde yorumlanmaktadır.

Rüyada halıfleks görmek, gören kişinin karşılaştığı kötü bir olaydan ya da bir durumdan dolayı uğradığı zararın telafi edileceğine, sevinçli ve müjdeli haberler alınacağına, sıkıntıların yakın zaman içinde çok hayırlı ve sorunsuz bir şekilde ortadan kalkacağına, hayal edilen şeylere kavuşulacağına, büyük atılımlar yapılacağına ve mutlu olunacağına işaret etmektedir. Aynı zamanda, yuva kurmaya, aile hayatında huzur bulmaya, güzel günler yaşamaya ve maddi anlamda huzur bulmaya işaret eder.

Rüyada halay çekmek, rüya sahibinin çevresi tarafından çok sevildiğine ve yokluğunda gönüllerde eksikliğinin hissedilmesine delalet eder. Rüya sahibi hoş görülü, güler yüzlü, uzlaşmacı, sevgi dolu yaklaşımları olan kişiliği ile herkes tarafından sevilen ve toplum içinde iyi bir yer edinmiş kişi olarak tabir edilir. Rüyada halay çekmek, rüya sahibinin toplumla örtüşen bir yaşam şekli olduğu şeklinde ifade edilir. Bu rüya, rüya sahibinin güzel ahlakı ve güzel tavırları olduğunu gösterir. En kötü olaylarda dahi insanlığınız bozmaz.

Rüyada haciz görmenin anlamı, tam tersi şekilde yorumlanır, mutluluk, hayır, iyilik ve kurtuluş anlamına gelir. Rüya sahibinin hayatında mucize denecek kadar güzel gelişmelerin yaşanacağına, kişinin rahatının ve keyfinin yerine geleceğine, hayatının bir anda cennete döneceğine işaret eder. Rüyada haciz görmek, darlığın, yokluğun ve parasızlığın sona ereceğine, kişinin kiracılıktan kurtulup, kendi evinin sahibi olacağına ve maddi anlamda eskisinden daha fazla imkanlara sahip olacağına işaret eder. Rüyada haciz gelmesi, rüya sahibinin evinde temiz ve mutluluk verici olaylar yaşanır şeklinde tabir edilir. Ev halkını sevinçten havalara uçuracak sürpriz olayların yaşanacağına ve müjdeli haberlerin alınacağına işaret eder.

Rüyada hala görmenin anlamı, şans ve fırsat anlamına gelir. Kazanç, iş kapısı, rızık ve nimet olarak yorumlanır. Rüyada hala görmek aynı zamanda cennet meyvesi olarak da yorumlanır. Rüyada halasını gören kişi tüm alacaklarından kurtulur, sıkıntılarını ve yaşadığı zorlukları arkasında bırakır, esenliğe ve feraha kavuşur demektir. Rüyada hala görmek aynı zamanda kişinin baba tarafından olan yakın aile büyüklerine işaret eder. Bunlardan birisi kişinin babası diğeri de baba yarısı olarak kabul edilen amcası şeklinde tabir edilmektedir.