RÜYADA MACUN GÖRMEK

Rüyada macun görmek, gören kişinin yaptığı bir hatayı telafi etmek için yöntem arayışı içine girdiğine ve aldığı hatalı kararlardan dolayı göreceği zararı azaltmak için çaba göstereceğine yorumlanır. Macun görenler ailelerinin bir sırlarını açığa vermemek veya bu sırrın ortaya çıkmasını engellemek için uğraşırlar. Rüya sahibinin sevdiği kimselerin hatalarını ya da açıklarını kapatan, onları asla utandırmayan ve kendisine söylenen sırları ömür boyu saklayıp mezara götürecek kadar güvenilir biri olduğuna da işaret ettiği gibi, iş konusunda mevcut sorunların giderilerek daha iyi bir performans elde etmek için verilecek çabaya da işaret eder.

Rüyada Macun Görmenin Anlamları

Rüyada diş macunu görmek, düzenli bir hayata sahip olunacağını, maceralar yerine daha bilinçli şekilde hareket edilerek, olan bitenin farkına çok daha iyi varılacağını gösterir. Diş macunu gören kimseler hayatlarında kendilerine sıkıntı veren kişilerle görüşmeyi kestikleri gibi gergin olacakları ortamlardan da uzaklaşır, kendilerine has bir hayat yaşarlar. Genellikle sorunsuz ve tek düze geçen bir hayatı simgeleyen rüya, sahip olunan maddi gücü kaybetmemek için kişinin vereceği çabanın da işaretidir. Diş macunu aldığını görmek başka bir işe başlamak ve daha mutlu bir iş hayatına sahip olmak demektir. Diş macununu boşa sıkmak ise, maddi imkanların har vurup harman savrulduğunu, kişinin geleceğini düşünmeden, çocukça davrandığına ve sorumluluklarının bilincinde olmadığına işaret eder.

Rüyada macun sürmek, bir pencereye macun sürdüğünü gören kişi ticaret hayatında daha garantici şekilde davranır ve parasal konulardaki hassaslığı nedeniyle kısa sürede güç elde eder. Fırçaya diş macunu süren kişi kendi işini kendisi halleden ve her zaman ayakları üzerinde duran, çevresinin güvendiği biri haline gelir şeklinde tabir edilir.

Rüyada macun şekeri yemek, gören kişinin mallarının bir kısmının telef olacağına işaret eder. Bazı rüya yorumcularına göre de rüya sahibinin şansının iyi gideceğine işarettir. Olumsuz olarak rüya sahibinin elindeki malın heder olacağına veya yapacağı bir ticarette malını üç kat pahalı satacağına ve bu konuda kimseye acımayacağına tabir olunur. Bazı rüya tabirlerinde ise gam ve kederden kurtulmaya şeklinde yorumlanmaktadır.


Rüyanızı Bize Yazın;

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

www.ruyaninanlami.com